Vše okolo demolice v Karlových Varech a okolí

Demoliční práce v Karlových Varech nejsou činností, ke které může dojít prakticky ihned, co na ni pomyslíte. Je důležité si sehnat povolení v podobě demoličního výměru, který vydávají na stavebním, případě na obecním úřadě. Že už držíte demoliční výměr v rukou? Pak si možná myslíte, že už máte vyhráno, ale tak to není. Demoliční výměr není jediný potřebný dokument, který musíte mít, pakliže chcete zahájit bourací práce na vašem pozemku. Zapotřebí je ještě projekt k demolici.

Projektem k demolici se rozumí dokument obsahující všechny informace o bouracích pracích a jejich postupech. Ukrývá v sobě také specifikaci předpokládaného množství stavebního odpadu. V souvislosti s projektem k demolici se nabízí otázka, kdo mi projekt vypracuje?

Projekt vypracuje firma, která provádí demolici, nebo jiný odborník

Projekt k demolici může vypracovat firma, která demolici provádí. Případně je možné oslovit jiného odborníka, který demoliční projekt vypracuje. Není to ostatně nic složitého, pakliže existuje původní dokumentace k nemovitosti. Pokud totiž původní dokumentace k nemovitosti existuje, znamená to, že se projekt k demolici určuje dle toho. Jestliže však není původní dokumentace k nemovitosti k dispozici, musí se projekt k demolici sestavit podle provedeného stavebně technického průzkumu objektu, k němuž musí dojít. Případné zaměření se následně digitalizuje.

Doba trvání demolice se může značně protáhnout

Pakliže není původní dokumentace k demolici k dispozici, může se demolice značně protáhnout. Jak již bylo zmíněno, dojít musí ke stavebně technickému průzkumu objektu. Na době trvání demolice má jinak vliv jen velikost bouraného objektu. Třeba takový rodinný dům se bourá zhruba čtrnáct dní, ale v případě paneláku se doba může značně protáhnout. Naopak v případě bourání garáže se pak doba trvání demolice značně sníží.