Demoliční práce v Karlových Varech a okolí

Demolice je někdy výhodnější a ekonomičtější řešení. Zejména, pokud mluvíme o demolici starého trouchnivějícího domu, který by bylo zcela zbytečné rekonstruovat už jenom kvůli jeho špatným základům nebo nekvalitním rozvodům elektřiny a plynu. Přesto řada lidí nad demolicí váhá, a to především proto, že o demoličních pracích v Karlových Varech a okolí jako Cheb nebo Sokolov, mnoho neví.

Demoliční práce však nejsou nic extrémně složitého. Pokud se zavolá na pomoc schopná firma v podobě společnosti Stavby – demolice a bourání s.r.o., rázem je po starostech. Firma se totiž postará i o likvidaci odpadu v Karlových Varech, a tak opravdu nemusíte dělat zhola nic. Tedy jen zařídit, aby k demolici mohlo dojít.

Na demolici musíte mít povolení

Demoliční práce v Karlových Varech nejsou činností, do které se můžete pustit prakticky hned, co vás to napadne. Na demoliční práce musíte mít povolení, jinak se do práce pustit nemůžete.

Tímto povolením se myslí demoliční výměr. Jedná se o úřední dokument povolující legální odstranění konkrétní nemovitosti. Pro demoliční výměr si musíte zajít na stavební úřad, případně ho někde vydávají na obecním úřadu. Ať už si pro něj zamíříte na stavební nebo na obecní úřad, v obou případech platí demoliční výměr jeden rok – ani o den déle. V případě, že jste nestihli provést demolici nebo jste nestihli smazat objekt z katastru nemovitostí (i v tomto případě je demoliční výměr zapotřebí), lze požádat o jeho prodloužení. Žádost však musí být dobře odůvodněna.

Aby došlo k zahájení bouracích prací v Karlových Varech

I když se může zdát, že zahájení demoličních prací už nic nebrání, není to tak. Aby vůbec došlo k zahájení bouracích prací, musíte mít v rukou ještě projekt k demolici. Ten v sobě obsahuje veškeré informace o bouracích pracích a jejich postupech, také specifikuje předpokládané množství stavebního odpadu.