Vše okolo demolice v Karlových Varech a okolí

Demoliční práce v Karlových Varech nejsou činností, ke které může dojít prakticky ihned, co na ni pomyslíte. Je důležité si sehnat povolení v podobě demoličního výměru, který vydávají na stavebním, případě na obecním úřadě. Že už držíte demoliční výměr v rukou? Pak si možná myslíte, že už máte vyhráno, ale tak to není. Demoliční výměr není jediný potřebný dokument, který musíte mít, pakliže chcete zahájit bourací práce na vašem pozemku. Zapotřebí je ještě projekt k demolici.

Projektem k demolici se rozumí dokument obsahující všechny informace o bouracích pracích a jejich postupech. Ukrývá v sobě také specifikaci předpokládaného množství stavebního odpadu. V souvislosti s projektem k demolici se nabízí otázka, kdo mi projekt vypracuje?

Projekt vypracuje firma, která provádí demolici, nebo jiný odborník

Projekt k demolici může vypracovat firma, která demolici provádí. Případně je možné oslovit jiného odborníka, který demoliční projekt vypracuje. Není to ostatně nic složitého, pakliže existuje původní dokumentace k nemovitosti. Pokud totiž původní dokumentace k nemovitosti existuje, znamená to, že se projekt k demolici určuje dle toho. Jestliže však není původní dokumentace k nemovitosti k dispozici, musí se projekt k demolici sestavit podle provedeného stavebně technického průzkumu objektu, k němuž musí dojít. Případné zaměření se následně digitalizuje.

Doba trvání demolice se může značně protáhnout

Pakliže není původní dokumentace k demolici k dispozici, může se demolice značně protáhnout. Jak již bylo zmíněno, dojít musí ke stavebně technickému průzkumu objektu. Na době trvání demolice má jinak vliv jen velikost bouraného objektu. Třeba takový rodinný dům se bourá zhruba čtrnáct dní, ale v případě paneláku se doba může značně protáhnout. Naopak v případě bourání garáže se pak doba trvání demolice značně sníží.

Demoliční práce v Karlových Varech a okolí

Demolice je někdy výhodnější a ekonomičtější řešení. Zejména, pokud mluvíme o demolici starého trouchnivějícího domu, který by bylo zcela zbytečné rekonstruovat už jenom kvůli jeho špatným základům nebo nekvalitním rozvodům elektřiny a plynu. Přesto řada lidí nad demolicí váhá, a to především proto, že o demoličních pracích v Karlových Varech a okolí jako Cheb nebo Sokolov, mnoho neví.

Demoliční práce však nejsou nic extrémně složitého. Pokud se zavolá na pomoc schopná firma v podobě společnosti Stavby – demolice a bourání s.r.o., rázem je po starostech. Firma se totiž postará i o likvidaci odpadu v Karlových Varech, a tak opravdu nemusíte dělat zhola nic. Tedy jen zařídit, aby k demolici mohlo dojít.

Na demolici musíte mít povolení

Demoliční práce v Karlových Varech nejsou činností, do které se můžete pustit prakticky hned, co vás to napadne. Na demoliční práce musíte mít povolení, jinak se do práce pustit nemůžete.

Tímto povolením se myslí demoliční výměr. Jedná se o úřední dokument povolující legální odstranění konkrétní nemovitosti. Pro demoliční výměr si musíte zajít na stavební úřad, případně ho někde vydávají na obecním úřadu. Ať už si pro něj zamíříte na stavební nebo na obecní úřad, v obou případech platí demoliční výměr jeden rok – ani o den déle. V případě, že jste nestihli provést demolici nebo jste nestihli smazat objekt z katastru nemovitostí (i v tomto případě je demoliční výměr zapotřebí), lze požádat o jeho prodloužení. Žádost však musí být dobře odůvodněna.

Aby došlo k zahájení bouracích prací v Karlových Varech

I když se může zdát, že zahájení demoličních prací už nic nebrání, není to tak. Aby vůbec došlo k zahájení bouracích prací, musíte mít v rukou ještě projekt k demolici. Ten v sobě obsahuje veškeré informace o bouracích pracích a jejich postupech, také specifikuje předpokládané množství stavebního odpadu.